Home » ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย safety sign มีกี่แบบ

ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย safety sign มีกี่แบบ

by admin
163 views
2.ป้ายสัญลักษณ์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรหรือเครื่องมือ

ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย safety sign เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงถึงความปลอดภัยหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ มีป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยหลากหลายประเภทและใช้สำหรับสถานที่หรือสิ่งของต่างๆ

ซึ่งต่อไปนี้คือตัวอย่างของป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงหรือข้อควรระวัง

3.ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยในการใช้รถยนต์

  1. ป้ายสัญลักษณ์อาวุธหรืออาวุธที่ต้องระวัง : เช่น ป้ายสัญลักษณ์ที่บอกให้ระวังพื้นที่มีปืน ป้ายสัญลักษณ์ที่บอกให้ระวังที่มีการใช้งานอาวุธ หรือป้ายสัญลักษณ์ที่บอกให้ระวังการจับกุมตัวประกันตัว
  2. ป้ายสัญลักษณ์ความเสี่ยงด้านอาหาร : เช่น ป้ายสัญลักษณ์ที่บอกให้ระวังว่าอาหารที่เสิร์ฟอาจมีส่วนผสมที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือส่วนผสมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  3. ป้ายสัญลักษณ์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรหรือเครื่องมือ : เช่น ป้ายที่บอกให้ระวังเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักรที่อาจเป็นอันตราย ป้ายที่บอกให้ระวังการใช้งานเครื่องมือที่ต้องใช้กับมือถือ
  4. ป้ายสัญลักษณ์ความเสี่ยงในการทำงาน : เช่น ป้ายสัญลักษณ์ที่บอกให้ระวังเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง ป้ายสัญลักษณ์ที่บอกให้ระวังเกี่ยวกับการทำงานในที่มีความเสี่ยงในการหล่นหรือพลิกคว่ำ
  5. ป้ายสัญลักษณ์ความเสี่ยงสำหรับสถานที่และกิจกรรม : เช่น ป้ายสัญลักษณ์ที่บอกให้ระวังเกี่ยวกับการว่างงานภายนอก ป้ายสัญลักษณ์ที่บอกให้ระวังพื้นที่ที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ
  6. ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยในงานด้านสุขภาพ : เช่น ป้ายสัญลักษณ์ที่บอกให้ระวังเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือแพทย์ ป้ายสัญลักษณ์ที่บอกให้ระวังการใช้สารเคมี
  7. ป้ายสัญลักษณ์ความเสี่ยงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยว : เช่น ป้ายสัญลักษณ์ที่บอกให้ระวังพื้นที่ที่มีสภาพอากาศที่อันตราย ป้ายสัญลักษณ์ที่บอกให้ระวังเกี่ยวกับการเดินเข้าสู่พื้นที่ที่มีความเสี่ยง
  8. ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยในการใช้รถยนต์ : เช่น ป้ายสัญลักษณ์ที่บอกให้ระวังเกี่ยวกับการเลี้ยวซ้ายหรือขวา ป้ายสัญลักษณ์ที่บอกให้ระวังเกี่ยวกับการเข้าใช้ทางข้าม
  9. ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยในสิ่งแวดล้อม : เช่น ป้ายสัญลักษณ์ที่บอกให้ระวังการใช้สารเคมีในพื้นที่นั้นๆ ป้ายสัญลักษณ์ที่บอกให้ระวังการทิ้งขยะในที่ที่ไม่เหมาะสม

เมื่อเห็นป้ายสัญลักษณ์เหล่านี้ ควรใส่ใจในความเสี่ยงและปฏิบัติตามคำแนะนำหรือข้อควรระวังที่ปรากฏอยู่บนป้ายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและสิ่งต่างๆ รอบตัว การยึดตามป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมั่นคงกันและกันทุกคนในสังคม

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์รวมบทความด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่ทำให้คุณเข้าใจและปฏิบัติงานอย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ติดต่อ

Copyright @2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by  cbdoilforsalecoupon