Home » TrueMove เป็นยี่ห้อและบริการโทรคมนาคมที่มีมาก่อนที่ชื่อ [TrueMove H]

TrueMove เป็นยี่ห้อและบริการโทรคมนาคมที่มีมาก่อนที่ชื่อ [TrueMove H]

by admin
109 views
ทรู-คอร์ปอเรชั่น คืออะไร

TrueMove เป็นยี่ห้อและบริการโทรคมนาคมที่มีมาก่อนที่ชื่อ “TrueMove H” และในปัจจุบันอาจรู้จักในชื่อ “TrueMove” เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคม อินเทอร์เน็ต และบริการอื่นๆ ที่ประเทศไทย

และเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท True Corporation Public Company Limited (TRUE) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ในกลุ่ม CP Group ในประเทศไทย

TrueMove ได้นำเสนอแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือที่หลากหลาย รวมถึงแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต โปรโมชั่น และบริการต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น TrueVisions (บริการโทรทัศน์ทางเขตสัญญาณดาวเทียม) TrueOnline (บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง) TrueMoney (บริการทางการเงินและอื่นๆ) ซึ่งทำให้ TrueMove เป็นหนึ่งในบริษัทโทรคมนาคมที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย

ตามข้อมูลที่มีความเป็นจริงถึงเวลาตัดสินใจ (Knowledge cutoff : 2021) บริษัท True Corporation Public Company Limited (TRUE) เป็นบริษัทที่ครอบครองและดำเนินธุรกิจ TrueMove อีกทั้งยังควบคุมและมีส่วนแบ่งในบริษัทสาขาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย เจ้าของหลักของ True Corporation คือ ครอป และ พารากอน กรุ๊ป (Charoen Pokphand Group : C.P. Group) ซึ่งเป็นบริษัทระดับใหญ่ในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจในหลายกลุ่มธุรกิจรวมถึงอาหาร ค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ โลจิสติกส์ ธนาคาร และโทรคมนาคม

โดยทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่มีความเป็นจริงถึงเวลาในปี 2021 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ครอบครัวเจ้าของหลักของ TRUE คือ ครอป และ พารากอน กรุ๊ป ยังคงควบคุมธุรกิจของบริษัทนี้อยู่ในปัจจุบัน

สอบถามบริการจากทรูTrueMove ให้บริการ

  1. บริการโทรศัพท์มือถือ : บริการโทรศัพท์มือถือที่รวมถึงแพ็กเกจโทรศัพท์เสริมเพื่อให้ผู้ใช้งานมีข้อเสนอที่เหมาะสมตามความต้องการ รวมถึงโปรโมชั่นและแพ็กเกจต่างๆ
  2. บริการอินเทอร์เน็ต : บริการอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วและแพ็กเกจต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตามความต้องการ
  3. บริการทีวี : TrueMove มีบริการโทรทัศน์ทางเขตสัญญาณดาวเทียมที่เรียกว่า TrueVisions ซึ่งมีช่องรายการหลากหลาย รวมถึงรายการสตรีมมิ่งและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. บริการธุรกิจ : บริการโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจและองค์กร
  5. บริการการเงิน : TrueMove มีบริการ TrueMoney ซึ่งเป็นบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน การชำระเงิน และบริการอื่นๆ
  6. บริการอื่นๆ : อาจมีบริการอื่นๆ เช่น แพ็กเกจโรมมิ่ง บริการค้าปลีก บริการหอพักและอื่นๆ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงในขณะนี้

ในการเลือกใช้บริการ แนะนำให้ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขการใช้บริการที่เป็นล่าสุดจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการของ TrueMove หากต้องการเช็คเบอร์ทรู หรือ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ TrueMove เพื่อขอข้อมูลที่ถูกต้องและเพิ่มเติม

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์รวมบทความด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่ทำให้คุณเข้าใจและปฏิบัติงานอย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ติดต่อ

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by  cbdoilforsalecoupon