Home » ระดับความดังของเสียง ระดับไหนที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์?

ระดับความดังของเสียง ระดับไหนที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์?

by admin
186 views
ระดับความเสียงดัง

เสียงดัง (Noise) หมายถึง เสียงที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อระบบการได้ยิน ด้วยเหตุนี้กฎหมายแรงงานจึงระบุให้ต้องควบคุมเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวัน ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง

บทความนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่า ความดังของเสียงตามกฎหมายกำหนดต้องไม่เกินเท่าไหร่ มาตรฐานและกฎหมายเสียงดังในที่ทำงาน เดซิเบล คืออะไร อันตรายที่เกิดจากเสียงดัง มีอะไรบ้าง ถ้าอยากรู้มาหาคำตอบกันเลย

ระดับความดังของเสียง

DB คืออะไร? (เดซิเบล DECIBEL)

เดซิเบล คือ หน่วยวัดระดับความดังของเสียง  คิดค้นขึ้นโดย Alexender Graham Bell หน่วยเดซิเบลคือหน่วยที่สามารถแสดงค่าสูงและค่าต่ำเปรียบเทียบกันได้  คำนวณจากการหาลอการิทึม และเป็นหน่วยวัดที่ไม่มีหน่วยเหมือนค่าเปอร์เซ็นต์ หูของมนุษย์ตอบสนองต่อความถี่ระหว่าง 500 Hz – 800 Hz และไม่ไวต่อเสียงที่มีระดับความถี่สูงและต่ำด้วย ดังนั้น การถ่วงน้ำหนักความถี่ที่ใช้ในเครื่องวัดระดับเสียงจะเกี่ยวข้องกับการตอบสนองของหูมนุษย์ การวัดระดับเสียงโดยใช้การถ่วงน้ำหนักด้วยความถี่ที่ถูกต้อง ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากและมักจะเป็นการถ่วงน้ำหนักแบบ A หรือเรียกว่า เดซิเบลเอ dBA

ระดับเสียงเท่าใดที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บ

รู้หรือไม่ว่าเสียงดังแค่ไหน ทำให้ได้รับบาดเจ็บได้ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดไว้ว่า เสียงที่เป็นอันตราย หมายถึง ความดังของเสียงที่ดังเกิน 85 เดซิเบลเอ (dBA)  การวัดระดับความดังเสียง มีหน่วยที่เรียกว่า เดซิเบล คนปกติจะเริ่มได้ยินเสียงในระดับ 10-20 dB

  • ระดับเสียง 30 dB เป็นเสียงกระซิบเบาๆ
  • ระดับเสียง 40-60 dB เสียงพูดคุย หรือการสนทนาทั่วไปที่ได้ยินในชีวิตประจำวัน
  • ระดับเสียง 80 dB เสียงที่ทำให้เริ่มรู้สึกหนวกหู เทียบกับการยืนอยู่กลางถนน ท่ามกลางจราจรติดขัด
  • ระดับเสียง 80-90 dB เทียบกับเสียงดังจากการทำงานของเครื่องจักร ในโรงงาน
  • ระดับเสียง 90-100 dB เสียงดังของเครื่องบิน ในขณะบินขึ้น

องค์กรอนามัยโลกได้กำหนดไว้ว่าเสียงที่เริ่มมีอันตรายต่อหูหรือระบบการได้ยินคือ เสียงที่มีความดังระดับ 80-90 dB หากได้ยินนานติดต่อ เฉลี่ยวันละ 7-8 ชั่วโมง อาจทำให้หูอื้อและอาจทำให้ประสาทหูถูกทำลายได้

อันตรายที่เกิดจากเสียงดัง มีอะไรบ้าง ?

เสียงที่ดังมากไปจะทำให้มนุษย์รู้สึกรำคาญก่อนเป็นอย่างแรก ทำให้รู้สึกหงุดหงิด ไม่สบายใจ จากนั้นจะเกิดภาวะเครียดทางประสาท ขาดสมาธิ ส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิภาพลดลง ในกรณีที่เสียงดังยามวิกาล อาจทำให้นอนไม่หลับ หากเกิดภาวะเช่นนี้ไปนานๆ อาจส่งผลทำให้สุขภาพแย่ลง และหากได้ยินเสียงดังเกินกว่ากำหนดเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้สูญเสียการได้ยินไปเลยแบบชั่วคราวหรือถาวร

มาตรฐานและกฎหมายเสียงดังในที่ทำงาน 

ก.กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดมาตรฐานระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการ ไว้ดังต่อไปนี้

  • ผู้ปฏิบัติงานได้รับเสียงไม่เกินวันละ 7 ชม. ระดับเสียงดังติดต่อกันไม่เกิน 91 เดซิเบลเอ
  • หากได้รับเสียงวันละ 7-8 ชม. ระดับเสียงติดต่อกันไม่เกิน 90 เดซิเบลเอ
  • ถ้าได้รับเสียงเกิน 8 ชม.ต่อวันต้องมีระดับเสียงไม่เกิน 80 เดซิเบลเอ
  • นายจ้างไม่สามารถให้ลูกจ้างทำงานในสถานที่ที่มีระดับเสียงเกิน 140 เดซิเบลเอ

ทั้งหมดนี้ คือ สาระน่ารู้เกี่ยวกับ ระดับความดังของเสียง เดซิเบล ระดับเสียงเท่าใดที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บ อันตรายที่เกิดจากเสียงดัง มีอะไรบ้าง รวมถึงมาตรฐานและกฎหมายเสียงดังในที่ทำงาน หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคน

ความสำคัญของการอบรมอันตรายจากเสียงดัง

เสียงที่มีความดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่ได้ยินได้ทั้งในด้านสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ โดยเสียงดังสามารถส่งผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้ฟัง รบกวนสมาธิในการทำงาน ลดทอนประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในองค์กรลงได้ อีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยินของผู้ฟังอีกด้วย ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่มีระดับเสียงดังตลอดระยะเวลาการทำงาน จึงต้องมีการจัดอบรมอันตรายจากเสียงดัง จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการและต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากเสียงดังจากการทำงาน

อบรมอันตรายจากเสียงดังกับเว็บไซต์อบรมความปลอดภัย By Safesiri ราคาพิเศษ ด้วยหลักสูตรอบรมอันตรายจากเสียงดังที่เหมาะกับทุกองค์กร

เซฟสิริยินดีให้บริการอบรมอันตรายจากเสียงดังในหลักสูตรอินเฮ้าส์เทรนนิ่งในทั้ง 77 จังหวัดทั่วไทย ทุกองค์กรสามารถวางแผนและกำหนดวันอบรมได้ตามความสะดวกได้เลย ช่วยให้ทุกองค์กรสามารถวางระบบความปลอดภัยในการทำงานและพัฒนาศักยภาพของพนักงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ติดต่อเราเลย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์รวมบทความด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่ทำให้คุณเข้าใจและปฏิบัติงานอย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ติดต่อ

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by  cbdoilforsalecoupon