Home » SDS คืออะไร? เอกสารสำคัญสำหรับการทำงานกับสารเคมี ที่คุณต้องรู้

SDS คืออะไร? เอกสารสำคัญสำหรับการทำงานกับสารเคมี ที่คุณต้องรู้

by admin
47 views
1.SDS คืออะไร? เอกสารสำคัญสำหรับการทำงานกับสารเคมี ที่คุณต้องรู้

Safety Data Sheets ซึ่งเดิมเรียกว่า Material Safety Data Sheets (MSDS) เป็นเอกสารรายละเอียดที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย เอกสารเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงภายใต้มาตรฐาน Hazard Communication Standard (HCS) ในปี 2012

โดยมีความจำเป็นสำหรับการระบุคุณสมบัติ อันตราย การจัดการ และมาตรการควบคุมฉุกเฉินของสารเคมี

เอกสาร SDS มีอะไรบ้าง?

Identification

ส่วนนี้ระบุข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทางเคมี รวมถึงชื่อ ผู้ผลิต และการใช้งานที่แนะนำ นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลติดต่อที่สำคัญของผู้ผลิตสำหรับเหตุฉุกเฉินอีกด้วย

Hazard(s) Identification

จัดหมวดหมู่อันตรายของสารเคมี โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เช่น ความไวไฟหรือความเป็นพิษ สัญลักษณ์ ป้ายกำกับ และข้อความแสดงความเป็นอันตราย

Composition/Information on Ingredients

แสดงรายการส่วนผสมทางเคมีทั้งหมด โดยเฉพาะส่วนผสมที่เป็นอันตราย พร้อมด้วยระดับความเข้มข้น ส่วนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจองค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์

First-Aid Measures

4.First-Aid Measures

แสดงคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลทันทีสำหรับการสัมผัสสารประเภทต่างๆ (การสูดดม การสัมผัสทางผิวหนัง การกลืนกิน ฯลฯ) โดยให้คำแนะนำแก่ผู้เผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉิน

Fire-Fighting Measures

สรุปเทคนิคและอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมสำหรับเพลิงไหม้ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี และเน้นย้ำถึงอันตรายจากไฟไหม้ที่สารเคมีนั้นๆ อาจก่อให้เกิด

Accidental Release Measures

เสนอขั้นตอนทีละขั้นตอนสำหรับการจัดการการรั่วไหลอย่างปลอดภัย รวมถึงขั้นตอนฉุกเฉิน อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีการกักเก็บและทำความสะอาดที่เหมาะสม

Handling and Storage

สรุปคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัยในการจัดการสารเคมีเพื่อป้องกันการสัมผัสและอุบัติเหตุ และให้รายละเอียดการเก็บรักษาที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพและความปลอดภัยของสารเคมี

Exposure Controls/Personal Protection

ระบุขีดจำกัดการสัมผัสสารเคมีในการทำงาน และแนะนำอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม เช่น ถุงมือ หน้ากาก หรืออุปกรณ์ป้องกันดวงตา

Physical and Chemical Properties

อธิบายลักษณะ กลิ่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว จุดวาบไฟ ความสามารถในการละลาย และคุณสมบัติทางกายภาพอื่นๆ ของสารเคมี ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการและการใช้งานอย่างปลอดภัย

Stability and Reactivity

ระบุความเสถียรทางเคมีและปฏิกิริยาอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงสภาวะที่ควรหลีกเลี่ยงและวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

Toxicological Information

ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ วิธีสัมผัสที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย อาการ และสภาวะที่ทำให้รุนแรงขึ้นจากการสัมผัส ซึ่งเป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ

Ecological Information

ระบุข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ และความสามารถในการย่อยสลาย

Disposal Considerations

แนะนำแนวทางปฏิบัติในการกำจัดสารเคมีและภาชนะบรรจุอย่างปลอดภัย โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับระดับสากล

Transport Information

ประกอบด้วยข้อมูลสำหรับการขนส่งสารเคมีอย่างปลอดภัย รวมถึงชื่อผู้ให้บริการในการขนส่ง ประเภทความเป็นอันตราย และข้อควรระวังพิเศษ

Regulatory Information

สรุปสถานะของสารเคมีภายใต้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่บังคับใช้ทั้งด้านกฎหมายและระดับสากล ซึ่งช่วยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น

Other Information

ส่วนนี้อาจรวมถึงวันที่ของ SDS ฉบับแก้ไขครั้งล่าสุดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในส่วนอื่นๆ

ตัวอย่างเอกสาร SDS

3.ตัวอย่างเอกสาร SDS

 • Identification : Acetone – ตัวทำละลายที่ใช้ในการทำความสะอาดและขจัดคราบไขมัน
 • Hazard(s) Identification : ของเหลวและไอระเหยไวไฟ ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา
 • Composition/Information on Ingredients : ประกอบด้วย Acetone 60% Ethanol 30%
 • First-Aid Measures : ในกรณีที่สัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก
 • Fire-Fighting Measures : ใช้โฟมทนแอลกอฮอล์หรือสารเคมีแห้งเพื่อดับไฟ
 • Accidental Release Measures : ระบายอากาศในพื้นที่ หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดประกายไฟ และดูดซับการรั่วไหลด้วยวัสดุเฉื่อย
 • Handling and Storage : เก็บในที่เย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวกห่างจากความร้อน
 • Exposure Controls/Personal Protection : ใช้ถุงมือและแว่นตานิรภัย ให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศเพียงพอ
 • Physical and Chemical Properties : ของเหลวใส จุดเดือด 56°C ละลายได้ในน้ำ
 • Stability and Reactivity : เสถียรภายใต้สภาวะปกติ ทำปฏิกิริยากับสารออกซิไดซ์ที่แรง
 • Toxicological Information : อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึมหรือเวียนศีรษะเมื่อรับสารเป็นเวลานาน
 • Ecological Information : เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว
 • Disposal Considerations : กำจัดทิ้งตามข้อบังคับ
 • Transport Information : “UN 1090 Acetone 3 II (ของเหลวไวไฟ)”
 • Regulatory Information : อยู่ภายใต้ OSHA Hazard Communication Standards
 • Other Information : SDS จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2024 

บทบาทหลักของ SDS คือ การแจ้งให้พนักงานและผู้เผชิญเหตุฉุกเฉินทราบถึงอันตรายของสารเคมีและวิธีการจัดการอย่างปลอดภัย มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้นายจ้างพัฒนาแผนความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีอันตราย และสิ่งที่ควรทำในกรณีฉุกเฉิน

สุดท้ายนี้ ผู้ที่ทำงานภายใต้ความเสี่ยง หรือทำงานกับสารเคมี ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีเป็นอย่างดี ดังนั้น การอบรมสารเคมีมีความเป็นสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มความตระหนักและความเข้าใจในการจัดการสารเคมีในสถานที่ทำงาน เนื่องจากการทำงานกับสารเคมีเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง หากพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้และความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับสารเคมีที่ตนจะต้องการจัดการ มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอันมีค่าของผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงานอื่นๆ ได้ โดยอุบัติภัยที่เกิดขึ้นจากสารเคมีนั้นมีความรุนแรงขึ้นอยู่กับประเภทของสารเคมีที่เกิดการรั่วไหล

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์รวมบทความด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่ทำให้คุณเข้าใจและปฏิบัติงานอย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ติดต่อ

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by  cbdoilforsalecoupon