Home » เรียนรู้ : การฝึกอบรมในที่ทำงาน (OJT) สอนงานให้ได้ผลลัพท์ดี

เรียนรู้ : การฝึกอบรมในที่ทำงาน (OJT) สอนงานให้ได้ผลลัพท์ดี

by admin
106 views
1.เรียนรู้ การฝึกอบรมในที่ทำงาน (OJT) สอนงานให้ได้ผลลัพท์ดี

การฝึกอบรมในที่ทำงาน OJT คือ วิธีการฝึกอบรมพนักงานที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง มันเกี่ยวข้องกับการให้ประสบการณ์จริงและคำแนะนำแก่พนักงานในขณะที่พวกเขาปฏิบัติหน้าที่ประจำ

โดยทั่วไปแล้ว OJT จะดำเนินการโดยพนักงาน หัวหน้างาน หรือที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ซึ่งจะแนะนำและโค้ชผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดกระบวนการเรียนรู้

คุณสมบัติที่สำคัญของการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

2.คุณสมบัติที่สำคัญของการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

 • ประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง : OJT ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในสถานการณ์จริงและงานที่พวกเขาจะต้องเผชิญในบทบาทหน้าที่ของตน ให้ความเข้าใจเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานเฉพาะหรือใช้อุปกรณ์และระบบ
 • การเรียนรู้เฉพาะบุคคล : เนื่องจาก OJT ดำเนินการแบบตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มย่อย การฝึกอบรมจึงสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคนได้ วิธีการส่วนบุคคลนี้ช่วยให้เข้าใจและพัฒนาทักษะได้ดีขึ้น
 • คำติชมทันที : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับคำติชมทันทีจากผู้ฝึกอบรม ซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าใจจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุง ลูปคำติชมนี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย : การฝึกอบรมภาคปฏิบัติเป็นวิธีการฝึกอบรมที่ประหยัดต้นทุน เนื่องจากไม่ต้องใช้สถานที่ฝึกอบรมหรือวัสดุอุปกรณ์แยกต่างหาก การฝึกอบรมรวมอยู่ในกิจกรรมงานประจำทำให้ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ความผูกพันของพนักงาน : OJT เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น สิ่งนี้ส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของและสามารถนำไปสู่ความผูกพันของพนักงานและความพึงพอใจในงานที่สูงขึ้น
 • การบูรณาการที่ไร้รอยต่อ : เนื่องจากการฝึกอบรมดำเนินการในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจึงสามารถรวมเข้ากับบทบาทงานของตนได้อย่างรวดเร็วและเริ่มมีส่วนร่วมในประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร
  ทักษะเฉพาะงาน : OJT มุ่งเน้นไปที่ทักษะและความรู้เฉพาะงาน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาทของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง : OJT สามารถเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ช่วยให้พนักงานสามารถยกระดับทักษะของตนได้อย่างต่อเนื่องและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดของงานและเทคโนโลยี
  แม้ว่าการฝึกอบรมภาคปฏิบัติจะให้ประโยชน์มากมาย แต่อาจไม่เหมาะกับทักษะและความรู้ทุกประเภท การฝึกอบรมที่ซับซ้อนหรือเฉพาะทางบางอย่างอาจต้องการคำแนะนำในห้องเรียนอย่างเป็นทางการหรือผสมผสานวิธีการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน

3.การฝึกอบรมภาคปฏิบัติเป็นองค์ประกอบสำคัญของโปรแกรมการฝึกอบรมที่ครอบคลุมโดยรวมแล้ว การฝึกอบรมภาคปฏิบัติเป็นองค์ประกอบสำคัญของโปรแกรมการฝึกอบรมที่ครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จริง ช่วยให้องค์กรพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถ ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในท้ายที่สุด

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์รวมบทความด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่ทำให้คุณเข้าใจและปฏิบัติงานอย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ติดต่อ

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by  cbdoilforsalecoupon