Home Style MSDS หรือ SDS ต่างกันอย่างไร วันนี้มีคำตอบ

MSDS หรือ SDS ต่างกันอย่างไร วันนี้มีคำตอบ

by admin
90 views
MSDS คือ

MSDS ย่อมาจาก Material Safety Data Sheet หมายถึง เอกสารที่แสดงข้อมูลของสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสาร ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารความปลอดภัยประกอบด้วย 16 หัวข้อได้แก่
1 – ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
2 – องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
3 – ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
4 – มาตรการปฐมพยาบาล
5 – มาตรการการผจญเพลิง
6 – มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล
7 – ข้อปฏบัติการใช้สารและการเก็บรักษา
8 – การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล
9 – สมบัติทางเคมีและกายภาพ
10 – ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา
11 – ข้อมูลทางพิษวิทยา
12 – ข้อมูลเชิงนิเวศน์
13 – มาตรการการกำจัด
14 – ข้อมูลการขนส่ง
15 – ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด
16 – ข้อมูลอื่นๆ

ปัจจุบันกฎหมายไทยได้ออกประกาศเกี่ยวกับเอกสารความปลอดภัยเหล่านี้หรือมีตัวย่อว่า SDS (Safety Data Sheet) ตามมาตรฐานสากล หากเราจะเรียก MSDS หรือ SDS ก็ความหมายเดียวกันนั่นเอง

Material Safety Data Sheet (MSDS): คู่มือความปลอดภัยของสารเคมี

ชื่อสารเคมี: [ชื่อสารเคมีที่ต้องการรายงาน]

หมายเลข CAS: [หมายเลข CAS ของสารเคมี]

ผู้จัดจำหน่าย: [ชื่อและที่อยู่ของบริษัทผู้จัดจำหน่าย]

การให้ข้อมูล:

 1. ความเสี่ยงและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง: สารเคมีนี้มีความเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง หากสูดซึมเข้าสู่ร่างกาย หรือถูกนำเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ อาจทำให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ร้ายแรงได้ กรุณาอ่านคู่มือนี้อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย
 2. ส่วนประกอบและคุณสมบัติสำคัญ:
  • ชื่อสารเคมี: [ชื่อสารเคมี]
  • สูตรเคมี: [สูตรเคมีของสารเคมี]
  • ลักษณะทางกายภาพ: [ลักษณะทางกายภาพของสารเคมี เช่น สี กลิ่น รูปแบบ]
  • จุดเดือด: [อุณหภูมิที่สารเคมีเริ่มเปลือง]
  • จุดเย็น: [อุณหภูมิที่สารเคมีเริ่มกลายเป็นของแข็ง]
  • ความหนาแน่น: [ค่าความหนาแน่นของสารเคมี]
  • pH: [ค่า pH ของสารเคมี]
  • ความละลายในน้ำ: [ความละลายในน้ำของสารเคมี]
 3. ความเสี่ยงทางความปลอดภัย:
  • อันตรายสำหรับมนุษย์: [คำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เช่น การสัมผัสผิวหนัง การดูดซึมผ่านผิวหนัง หรือการหายใจเข้าสู่ร่างกาย]
  • ความเสี่ยงสำหรับสิ่งแวดล้อม: [คำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งผลกระทบต่อน้ำ อากาศ หรือดิน]
  • มาตรการป้องกัน: [มาตรการป้องกันที่ควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง เช่น การใส่เสื้อผ้าคลุมตัว ใส่แว่นตากันแดด หรือการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น]
  • มาตรการดับเพลิง: [วิธีการดับเพลิงที่เหมาะสมในกรณีเกิดเพลิงไหม้]
 4. มาตรการในกรณีฉุกเฉิน:
  • กรณีสัมผัสผิวหนัง: [ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดการสัมผัสผิวหนัง]
  • กรณีดูดซึมผ่านผิวหนัง: [ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดการดูดซึมผ่านผิวหนัง]
  • กรณีหายใจเข้าสู่ร่างกาย: [ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดการหายใจเข้าสู่ร่างกาย]
  • กรณีสัมผัสตา: [ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดการสัมผัสตา]
  • การแจ้งเตือนและสำหรับแพทย์: [ข้อมูลสำหรับแพทย์เกี่ยวกับการรักษาในกรณีฉุกเฉิน]
 5. มาตรการจัดการและเก็บรักษา:
  • การจัดเก็บ: [ข้อแนะนำในการจัดเก็บสารเคมีเพื่อป้องกันความเสี่ยง]
  • การทิ้ง: [วิธีการทิ้งสารเคมีที่ใช้หรือเสีย]
  • การดำเนินการกับสารเคมีที่หมดอายุ: [วิธีการจัดการกับสารเคมีที่หมดอายุ]

คำแนะนำ: ข้อมูลในคู่มือความปลอดภัยนี้เป็นข้อมูลสำหรับการใช้งานปลอดภัยของสารเคมี อ่านและปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสารเคมีนี้ กรุณาติดต่อผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสารเคมีเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและคำปรึกษาในการใช้งานปลอดภัย

เว็บไซต์รวมบทความด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่ทำให้คุณเข้าใจและปฏิบัติงานอย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ติดต่อ

Copyright @2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by  cbdoilforsalecoupon