Home » ตัวอย่าง : การฝึกอบรมที่จำเป็นการนำเสนอในองค์กร มีแบบไหนบ้าง

ตัวอย่าง : การฝึกอบรมที่จำเป็นการนำเสนอในองค์กร มีแบบไหนบ้าง

by admin
84 views
อบรมนำเสนองาน

การพัฒนาฝึกอบรมสามารถมีแบบต่างๆ ได้หลายรูปแบบ ซึ่งการเลือกใช้แบบการฝึกอบรมที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ขององค์กรและความต้องการของพนักงานเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดเชิงภูมิภาคและการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรด้วย

นี่คือบางตัวอย่างของแบบการฝึกอบรมที่มักจะนำเสนอในองค์กร

 1. การฝึกอบรมแบบการสอนเชิงดูแล (Instructor-led Training – ILT) : แบบฝึกอบรมที่ให้ผู้สอนมาสอนเนื้อหาและแจ้งให้ทราบเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ในห้องเรียนหรือสถานที่ที่มีผู้สอนในที่แห่ง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ยอดนิยมในการฝึกอบรม
 2. การฝึกอบรมแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-paced Learning) : แบบฝึกอบรมที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้แหล่งเรียนรู้ที่ออนไลน์หนังสือ หรือเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่สามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการของตนเอง
 3. การฝึกอบรมแบบซับซ้อน (Experiential Learning) : การฝึกอบรมที่ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริงๆ ในการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ในสถานการณ์จริงนี้ช่วยเสริมสร้างทักษะและความรู้อย่างมีนัยสำคัญ
 4. การฝึกอบรมแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) : การฝึกอบรมที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากกันและกัน ผู้เรียนมาก่อนอาจแบ่งปันความรู้หรือประสบการณ์กับผู้เรียนคนอื่นๆ
 5. การฝึกอบรมแบบแนวคิดใหม่ (Innovative Learning) : การนำเสนอแนวคิดใหม่ในการฝึกอบรม เช่น การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกม หรือสถานการณ์การแข่งขันเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
 6. การฝึกอบรมแบบซับซ้อน (Blended Learning) : การผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ด้วยตนเองและการสอนเชิงดูแล ใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การใช้แอปพลิเคชันการเรียนรู้ หรือการเรียนรู้ออนไลน์

การฝึกอบรมแต่ละแบบนี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในทางด้านทักษะและความรู้ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์และความต้องการขององค์กร การใช้แบบการฝึกอบรมที่เหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเพื่อให้สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและความต้องการขององค์กรในยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

ฝึกอบรมการนำเสนองานในองค์กรอุปกรณ์ที่ใช้นำเสนอที่ต้องจัดเตรียมมีอะไรบ้าง

การนำเสนอต้องการอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ นี่คือบางอุปกรณ์ที่มักใช้ในการนำเสนอ

 1. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำหรับนำเสนอ : คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสำหรับนำเสนอที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โปรแกรมที่ใช้สร้างนำเสนออาจเป็น PowerPoint Keynote Prezi Google Slides และอื่นๆ ที่ให้ความสามารถในการสร้างสไลด์และเพิ่มสื่อเสริม เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ แผนภูมิ แผนที่ เป็นต้น
 2. โปรเจกเตอร์ (Projector) และหน้าจอ : ใช้เพื่อนำเสนอภาพสไลด์หรือสื่อต่างๆ ให้กับผู้ชมในขนาดใหญ่ๆ สามารถใช้หน้าจอที่ติดตั้งอยู่ในห้องประชุมหรือสตูดิโอ
 3. มือถือและแท็บเล็ต : ใช้เพื่อนำเสนอแบบเรียนรู้ด้วยตนเองหรือนำเสนอเรื่องราวที่เป็นแนวคิดใหม่ๆ หรือการสื่อสารกับผู้ชม
 4. ตารางขาย (Whiteboard) และปากกา : ใช้ในการเขียนเพิ่มเติมหรืออธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมในขณะนำเสนอ มีความสะดวกในการลบเนื้อหาทิ้งและแก้ไข
 5. ตัวแทนการแสดง (Model) : อาจเป็นจำลองของสิ่งของหรือกระบวนการต่างๆ ที่นำมาใช้ในการอธิบายหรือสื่อสารกับผู้ชม
 6. ภาพถ่ายและวิดีโอ : ใช้ในการเติมเต็มเนื้อหาและแสดงตัวอย่างที่ชัดเจนให้กับผู้ชม
 7. แผนภูมิและแผนที่ : ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่มีอยู่ในรูปแบบกราฟิก เช่น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม แผนที่ที่แสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์
 8. สื่อต่างๆ : อาจเป็นได้ทั้งเสียงเพลง ไฟล์เสียง หรือสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาที่นำเสนอ
 9. แผ่นสไลด์สำหรับเขียน (Flipchart) : ใช้ในการเขียนข้อความหรือแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถให้ผู้ชมมองเห็นกระบวนการเขียนข้อความหรือภาพเกิดขึ้นขณะนำเสนอ
 10. ไฟล์เสียงและวิดีโอ : สามารถนำมาใช้ในการสร้างสื่อเสริมหรือเพิ่มความน่าสนใจในเนื้อหา

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อื่นๆ ที่อาจใช้ในการนำเสนอตามความต้องการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้นำเสนอด้วย สิ่งสำคัญคือการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและมีความช่วยเสียงในการนำเสนอเนื้อหาให้กับผู้ชมอย่างไร้ข้อบ่งชี้ และควรตระหนักถึงความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอเพื่อให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์ที่น่าทึ่งและมีประโยชน์จากการนำเสนอนั้น

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์รวมบทความด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่ทำให้คุณเข้าใจและปฏิบัติงานอย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ติดต่อ

Copyright @2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by  cbdoilforsalecoupon