Home » เรียนรู้การดับเพลิงขั้นต้นมีกี่วิธี พร้อมข้อแนะนำการดับไฟ

เรียนรู้การดับเพลิงขั้นต้นมีกี่วิธี พร้อมข้อแนะนำการดับไฟ

by admin
133 views
ดับเพลิงขั้นต้นมีกี่วิธี

อันตรายจากไฟไหม้เป็นอันตรายที่ร้ายแรงและสามารถก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงทั้งในทรัพย์สินและชีวิต นี่คือ บางตัวอย่างของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟไหม้

  1. ควันพิษและฝุ่นในอากาศ : การไหม้ของวัตถุเกิดควันและฝุ่นที่อาจทำให้หายใจลำบาก ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และอาจก่อให้เกิดอาการของภูมิแพ้ หากควันมากเกินไปอาจทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนในร่างกาย (อัมนากอกซี)
  2. การเกิดอาการเจ็บแสบและการเสียชีวิต : ไฟไหม้ที่รุนแรงอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและสามารถทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยร้ายแรง หากไม่มีการดับเพลิงทันเวลา
  3. ความเสียหายในทรัพย์สิน : ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในสถานที่ที่มีทรัพย์สินมากมีโอกาสทำให้เกิดความเสียหายทางทรัพย์สินอย่างรวดเร็ว การเผาถ่านทรัพย์สิน สิ่งของคุ้มค่า บ้าน หรืออาคารทำให้เกิดความเสียหายหนัก
  4. ความเสียหายสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม : ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจอาจทำให้เกิดความเสียหายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรและสินค้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่สูญเสียรายได้และงาน
  5. ความเสียหายสำหรับสิ่งแวดล้อม : ไฟไหม้อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งอาจเกิดการระเบิดสารเคมีหรือการหลุมน้ำมันเกิดไปรษณีย์
  6. อันตรายต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง : ไฟไหม้อาจกระทำให้มีผู้ที่อยู่ใกล้เคียงต้องหายไปหนีเพื่อความปลอดภัย เช่น การอพยพหรือการหลบหนีที่อาจทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ

ความระมัดระวังและการรู้จักถึงอันตรายจากไฟไหม้เป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในที่ทำงานและที่อยู่อาศัย การตรวจสอบระบบดับเพลิงและการเตรียมความพร้อมในการดับเพลิงเป็นที่สำคัญในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ในชีวิตประจำวันของเรา

การดับเพลิงขั้นต้นด้วยถังดับเพลิง

วิธีการดับเพลิงขั้นต้นมี 4 วิธีหลักๆ ซึ่งอาจใช้ตามสถานการณ์และลักษณะของเพลิงไฟ ดังนี้

  1. ใช้เครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) เครื่องดับเพลิงเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อดับเพลิงตั้งแต่ระยะใกล้ชิด ต้องตรวจสอบและรู้ว่าเครื่องดับเพลิงเหมาะสมกับชนิดของเพลิงที่กำลังให้มันครั้งนั้น และต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องดับเพลิงให้ถูกต้อง
  2. การใช้น้ำ (Water) การใช้น้ำเป็นวิธีที่ง่ายและสามารถใช้ได้กับเพลิงที่ไม่ใหญ่มาก แต่ต้องระวังในกรณีของเพลิงชนิดอื่นๆ เช่น น้ำมัน น้ำแข็ง และเหล็กไหล
  3. การใช้ผ้าชี้ไฟ (Fire Blanket) ผ้าชี้ไฟใช้สำหรับดับเพลิงในกรณีของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องกลไฟฟ้า โดยการครอบคลุมเพลิงด้วยผ้าชี้ไฟจนเกิดความขัดข้องในการเผาไหม้
  4. การดับเพลิงด้วยการขาดออกหากทำได้ (Smothering) การขาดออกหากทำได้ใช้กับเพลิงที่อยู่ในถังหรือห้องปิดที่สามารถขัดข้องในการหายใจของเพลิงได้

หมายเหตุ : การดับเพลิงด้วยวิธีการขึ้นอยู่กับชนิดของเพลิง อุปกรณ์ที่มีอยู่ในขณะนั้น และสภาพแวดล้อม ถ้าสภาพอันตรายมากเกินไป ควรให้ความสำคัญในการเรียกใช้บริการดับเพลิงมืออาชีพและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมดับเพลิงเพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถใช้อุปกรณ์ดับไฟขั้นพื้นฐานได้อย่างปลอดภัย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์รวมบทความด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่ทำให้คุณเข้าใจและปฏิบัติงานอย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ติดต่อ

Copyright @2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by  cbdoilforsalecoupon