Home » มาตรฐานระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด ตามมาตรฐาน NFPA 2001

มาตรฐานระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด ตามมาตรฐาน NFPA 2001

by admin
30 views

NFPA 2001 เป็นมาตรฐานสำคัญที่ต้องรู้จักสำหรับผู้รับเหมาระบบดับเพลิง โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด

มาตรฐานนี้มีความสำคัญเพราะมันช่วยให้เราเข้าใจสารสะอาดที่ใช้ในการดับเพลิง รวมถึงวิธีการเลือก ติดตั้ง และใช้งานระบบดับเพลิงนี้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

เมื่อพูดถึงระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด ควรรู้จักส่วนประกอบหลักของระบบและสารสะอาดที่มักถูกใช้ เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสารสะอาดที่สำคัญและคุณสมบัติของมัน

ส่วนประกอบของระบบ

สารสะอาดประเภทสังเคราะห์ (Halocarbon Agents)

 • FK-5-1-12 (Novec 1230) สารเหล่านี้มีคุณสมบัติในการดูดซับความร้อนและขัดขวางปฏิกิริยาเคมีของไฟ มีความปลอดภัยสูงและสามารถใช้ในอากาศต่ำได้ และมีศักยภาพในการทำลายโอโซนเป็นศูนย์ จึงเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือของมีค่า
 • HFC-125 (Pentafluoroethane) มักใช้ในพื้นที่ที่มีคนอยู่เนื่องจากมีความเป็นพิษต่ำ
 • HFC-227ea (Heptafluoropropane) ได้รับความนิยมในศูนย์ข้อมูลและศูนย์โทรคมนาคม
 • HFC-23 (Trifluoromethane) มีศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนสูง แต่มีประสิทธิภาพในการดับเพลิงอย่างมากแม้จะใช้ในปริมาณน้อย

 ก๊าซเฉื่อย (Inert Gases)

ก๊าซเฉื่อยสามารถลดระดับออกซิเจนในกองไฟให้ต่ำกว่าเกณฑ์การเผาไหม้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของมนุษย์ มีสารสกัดในกลุ่มนี้ได้แก่ Argon และ Nitrogen

สารสะอาดผสม (Mixed Agents)

 • IG-01 (Argon 100%) สารสะอาดนี้มีความประกอบเป็น Argon เป็นส่วนใหญ่ มักใช้ในระบบดับเพลิง
 • IG-55 (Argon 50% และ Nitrogen 50%) มีสารสะอาดผสมระหว่าง Argon และ Nitrogen ใช้ในการดับเพลิงโดยรวม
 • IG-100 (Nitrogen 100%) สารสะอาดนี้เป็น Nitrogen เดี่ยว มักใช้ในบางแวดล้อม
 • IG-541 (Nitrogen 52%, Argon 40%, และ CO₂ 8%) สารสะอาดนี้เป็นผสมของ Nitrogen, Argon, และ CO₂ และมักใช้ในบางกรณีที่ต้องการความประหยัดเนื้อที่
2.-NFPA2001

อุปกรณ์จัดเก็บ

 • วัสดุ ภาชนะบรรจุควรทำจากเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงหรือวัสดุคอมโพสิตที่สามารถกักเก็บสารที่ความดันสูงได้ การเลือกวัสดุขึ้นอยู่กับลักษณะของสารสะอาดที่ใช้
 • การจัดเก็บ ภาชนะบรรจุสารสะอาดมักจัดเก็บไว้ในห้องหรือพื้นที่ที่ได้รับการกำหนดไว้ ควรเข้าถึงได้ง่ายเพื่อการบำรุงรักษา การเติมสารสะอาดหรือการตรวจสอบสภาพของภาชนะ
3.-NFPA2001

อุปกรณ์ภายในระบบดับเพลิง

 • หัวฉีด หัวฉีดต้องถูกออกแบบให้มีการกระจายตัวของสารสะอาดอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นที่ที่ต้องการดับเพลิง มีหัวฉีดแบบกระจายตัว 180° (แบบติดผนัง) หรือ 360° (แบบติดเพดาน)
 • แผ่นออริฟิซ แผ่นออริฟิซมีขนาดแตกต่างกันเพื่อให้ได้ขนาดหรือรูปแบบการกระจายตัวของสารสะอาดที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น สารสะอาด FK-5-1-12 อาจต้องการแผ่นออริฟิซที่แตกต่างจากสารสะอาด IG-541
 • ท่อ วัสดุที่ใช้ในท่ออาจเป็นสแตนเลส เหล็กคาร์บอน หรือแม้แต่โพลีเมอร์เฉพาะก็ได้ การออกแบบท่อมีเค้าโครงที่ช่วยลดแรงดันตกและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งสารสะอาด บางครั้งอาจแนะนำการใช้ท่ออ่อนเพื่อลดความเครียดในการเชื่อมต่อระบบท่อ
 • ส่วนรองรับและการค้ำยัน ท่อมักถูกยึดแน่นหนาเป็นระยะๆ และยึดไว้ตลอดแนวท่อเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ระหว่างการปล่อยสาร โดยเฉพาะในบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหว

การออกแบบระบบดับเพลิง

การกำหนดปริมาณสารสะอาด

ปริมาณสารที่ต้องการขึ้นอยู่กับปริมาตรของพื้นที่และความเข้มข้นของการออกแบบ สำหรับ HFC-227ea การออกแบบความเข้มข้นสำหรับการดับเพลิงโดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 6.25% ถึง 9% ของปริมาตร ตัวอย่างเช่น หากห้องมีปริมาตร 1,000 ลูกบาศก์เมตร และต้องการความเข้มข้น 7% HFC-227ea ในการป้องกัน ปริมาณ = 0.07 (ความเข้มข้นของการออกแบบ) x 1,000 ลูกบาศก์เมตร = 70 ลูกบาศก์เมตรของ HFC-227ea ที่ต้องการ

4.-NFPA2001

อัตราการไหล

ความรวดเร็วในการปล่อยสารออกไปเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าไฟจะถูกระงับก่อนที่จะสร้างความเสียหายร้ายแรง ระบบที่ใช้ HFC-227ea จะถูกออกแบบให้สามารถไหลออกมาตรงตามความเข้มข้นที่กำหนดได้ภายในเวลาที่กำหนด โดยปกติภายใน 10 วินาทีนับจากการเปิดระบบ

การระบายอากาศ

เมื่อ HFC-227ea ปล่อยออกมา จะขยายตัวและสร้างแรงกดดันเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันภายในพื้นที่ หากไม่มีการระบายอากาศที่เหมาะสม อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างหรือปัญหาด้านความปลอดภัยได้ โดยปกติระบบระบายอากาศได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับแรงดันเกินในระหว่างการระบาย โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 psi สำหรับ HFC-227ea แต่อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยการออกแบบ

การออกแบบและการติดตั้ง

ภาชนะบรรจุ

 • สำหรับ HFC-227ea การรักษาอุณหภูมิภายในช่วงที่ระบุทำให้มั่นใจได้ว่าสารจะยังคงอยู่ในสถานะที่เหมาะสม (ของเหลวหรือก๊าซ) และความดันในการจัดเก็บอยู่ภายในขีดจำกัดที่ปลอดภัย
 • ฉนวนกันความร้อนในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิอาจผันผวนอย่างมาก ภาชนะบรรจุอาจจำเป็นต้องมีฉนวนหรือการจัดเตรียมความร้อน/ความเย็นเพื่อรักษาสารให้อยู่ในอุณหภูมิที่ต้องการ
 • การเข้าถึง ควรติดตั้งคอนเทนเนอร์ในสถานที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อการบำรุงรักษา การตรวจสอบ หรือการเติม
 • การป้องกันความเสียหาย ควรวางไว้ในพื้นที่ปลอดภัย ห่างจากพื้นที่ที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพหรือการจราจรหนาแน่น

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการวางท่อ

 • การเลือกใช้วัสดุ HFC-227ea ไม่ทำปฏิกิริยากับวัสดุเช่นเหล็กกล้าไร้สนิม ทำให้เหล็กกล้าไร้สนิม Schedule 40 เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม ความทนทานและความต้านทานต่อการกัดกร่อนยังทำให้เหมาะสำหรับระบบดับเพลิงอีกด้วย
 • ความลาดชัน เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวของสารหรือการควบแน่น ท่อควรมีความชันเล็กน้อย
 • จุดระบายน้ำ ควรมีท่อระบายน้ำเพื่อกำจัดของเหลวหรือสิ่งปนเปื้อนที่สะสมอยู่ภายในท่อ
 • ความยืดหยุ่น ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว ขั้วต่อแบบยืดหยุ่นอาจใช้เพื่อดูดซับการเคลื่อนไหวและป้องกันความเสียหายของระบบ

ป้ายเตือน

 • ป้ายควรระบุประเภทของสารอย่างชัดเจน เช่น “Protected by HFC-227ea”
 • ความเสี่ยงด้านสุขภาพ เนื่องจาก HFC-227ea ทำให้ออกซิเจนหมดไปเพื่อระงับเพลิงไหม้ อาจมีป้ายเตือนว่า “การปล่อยก๊าซอย่างรวดเร็วอาจทำให้ระดับออกซิเจนลดลง ส่งผลให้หายใจไม่ออก”
 • มาตรการปฐมพยาบาล ในกรณีที่สัมผัสสาร อาจมีคำแนะนำ เช่น “เคลื่อนย้ายไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์หากหายใจลำบาก”

การระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดมีความซับซ้อนและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดเพื่อให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องการการดับเพลิงด่วน การออกแบบและการติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดต้องคำนึงถึงปริมาณสาร อัตราการไหล และการระบายอากาศอย่างถูกต้องเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในทุกสถานการณ์ที่เป็นไปได้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์รวมบทความด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่ทำให้คุณเข้าใจและปฏิบัติงานอย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ติดต่อ

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by  cbdoilforsalecoupon